Бенефициент: Община Дългопол

Партньори:

 • Община Провадия
 • Община Долни Чифлик
 • Фрапорт Туинстар Еърпорт Мениджмънт АД
 • Франга ООД

Финансиране: Министерство на туризма „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“

Период за изпълнение: 01.01.2024г. – 31.12.2024г.

Общ бюджет на проекта: 398 580,00 лв.


Проект DISCOVERY предлага цялостна концепция за маркетинг на иновативни туристически продукти в общините Дългопол, Провадия и Долни Чифлик чрез интерактивна визуализация и широка рекламна кампания.

 • Проектът е насочен към малките черноморски общини - Дългопол, Провадия и Долни Чифлик, които остават изолирани от туристическото предлагане в приморските градове и интересът за посещение в тези територии намалява
 • На територията и на трите общини съществува неизползван потенциал за развитие на различни форми на туризъм, които могат да бъдат оползотворени
 • Географското положение на трите общини, наличните природни дадености в съчетание с уникално културно наследство – старинни крепости, скални манастири, живи традиции, обичаи, гастрoномия и др., разкриват потенциала за интегрирано развитие и изграждане на връзки между тях и стимулиране на икономическото развитие в тези райони

КАКВО ЦЕЛИМ?

Проектът цели диверсифициране на туристическите продукти и услуги в общините Дългопол, Провадия и Долни Чифлик и подобряване на маркетинговата политика за тяхното предлагане за подобряване на туристическата заетост и насърчаване на целогодишен туризъм по българското черноморие.

Специфични цели:

 • Идентифициране на нуждите и дефиниране на маркетингов подход за подобряване на каналите за дистрибуция на туристическите продукти в пилотните общини чрез изграждане на стабилно партньорство между публичния, частния и гражданския сектор за удължаване на туристическия сезон в целевите територии.
 • Създаване на устойчиви интегрирани туристически продукти комбиниращи местните ресурси на трите общини, чрез разработване и предлагане на традиционни маркетингови канали и онлайн иновации в предлагането.
 • Прилагане на иновативен подход за маркетинг и реклама на разработените туристически продукти сред целеви аудитории на туристическя пазар в Полша и превръщането им в разпознаваеми дестинации на международно ниво.

Целеви групи: настоящи и потенциални туристи от Полша, в т.ч. гости, посетители, приключенци, любители на природата, културата, изкуството и др., които желaят да се докоснат и да усетят местната идентичност, култура, бит и уникалност.


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

1. Подготвени стратегически маркетингови планове за подобряване на туристическото предлагане чрез разработване на 15 ИНТЕГРИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ЗА ЦЕЛЕВИТЕ ТЕРИТОРИИ

2. Изготвени иновативни дигитални приложения:

 • РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ, промотиращи местните ресурси и предимства
 • СИСТЕМА ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ, визуализираща туристическите пакети
 • ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА на трите общини

3. Проведена широка маркетингова и рекламна кампания насочена към ПОЛСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР и чрез българските национални медии.


Реализирането на проект DISCOVERY ще доведе до повишаване имиджа на „Дестинация България“  като разпознаваема територия в международен план.


еждународен план.

Н О В И Н И

Българската делегация на Туристическата борса в гр. Забже, Полша

05-06.04.2024г.Забже

Представителите на Черноморските общини посетиха международното изложение в изпълнение на дейности по проект DISCОVERY, финансиран от Министерство на туризма и бяха водени от г-н Герчо Герчев, управител на „Франга“ ООД – туроператора, който е и официален партньор по проекта. Тази година това беше най-големият пролетен туристически панаир в Южна Полша като Българския щанд беше много елегантен, за което получи и награди. Панаирът показа колко много общо имат Полша и България, колко се харесва България в Полша и колко много може да се постигне с взаимно сътрудничество!

Проект DISCOVERY на Международно изложение " ВАКАНЦИЯ & СПА 2024"

13-15.02.2024г.София

Представители на общините Дългопол, Провадия и Долни чифлик, както и на туроператора Франга ООД представиха проект DISCOVERY по време на тазгодишното Международно изложение "Ваканция и СПА". Юбилейното 40-о издание се проведе от 13 до 15 март в Интер Експо Център в София. На изложението се представиха повече от 200 участници – хотели, ваканционни комплекси, места за настаняване, доставчици на транспортни услуги, общински, регионални и местни туристически организации, туроператори и туристически агенции от 14 държави в Европа, Азия и Африка.

Община Дългопол бе домакин на първата работна среща по проект DISCOVERY

18.02.2024г.Дългопол

В административната сграда на Община Дългопол се проведе първата работна среща на партньорите по проект DISCOVERY. Символичен домакин на срещата бяха Кмета на общината г-н Георги Георгиев и Заместник кмета, г-жа Ганка Георгиева. Проект DISCOVERY, разработен с техническата експертиза на екипа на Асоциация на Българските Черноморски Общини, официално стартира на 1 януари 2024г. Общата сума на проекта е 398.580,00 лв. като Министерството на Туризма осигурява 60% от финансирането, а останалите 40% се покриват от партньорите.

Дългопол, Провадия и Долни чифлик ще предлагат общ туристически продукт

21.12.2023г.София

На официална церемония провела се на 21.12.2023г. в Министерството на туризма, кметът на община Дългопол, г-н Георги Георгиев подписа договор за изпълнение на проект DISCOVERY. Целта му е малките общини, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи от Полша, а специален акцент ще бъде засилване на целогодишния туризъм по тези места.